La importància de l’estil

Després d’unes setmanes totalment dedicades a diversos projectes, trobem una estona per actualitzar la pàgina web. Concretament, en aquesta entrada volem parlar del paper de l’estil en la traducció professional; és a dir, totes aquelles directrius i preferències d’una entitat que donen coherència a tots els seus textos.

Segons el GDLC, l’estil és “recull de tries lingüístiques que una entitat, institució o mitjà de comunicació considera preferibles o més adequades“. En alguns àmbits com per exemple la localització es considera primordial l’ús de glossaris tècnics, eines de traducció automàtica, etc. i en alguns casos l’estil queda en un segon pla. La majoria d’institucions disposen d’un llibre o manual que determina quina és la seva preferència en relació al lèxic, construccions, tractament, estructures, etc.

En aquesta entrada, en cap cas volem dir quins són els millors manuals d’estil o quins criteris s’han de seguir a l’hora de determinar l’estil d’un text; sinó que volem posar de manifest la importància que té seguir uns criteris estilístics concrets. En el cas de la localització, que és un dels nostres camps d’especialitat, un dels aspectes més importants és escollir el tractament que cal utilitzar. El nivell de formalitat pot variar segons si estem traduint un manual o una interfície d’usuari, una xarxa social o una pàgina web d’advocats. Per aquest motiu és molt important tenir clar que hi ha molts recursos que ens poden ajudar a determinar quin estil volem per a la nostra traducció, en cas que el client no ens ho hagi especificat.

Òbviament, com hem dit anteriorment no volem fer un rànquing dels llibres o manuals d’estil que existeixen però sí que volem deixar una petita relació d’alguns dels llibres o manuals d’estil més utilitzats, ja siguin d’àmbit general o específic, en format electrònic o imprès.

Això només és una petita llista de tots els llibres i manuals que existeixen en català. Com que només volíem apuntar la importància d’aquests recursos estilístics no hem fet una relació més exhaustiva ni hem tractat altres llengües, però seria molt interessant que aportéssiu informació sobre els recursos estilístics que utilitzeu per a les vostres traduccions.

1 Comment

Filed under translation

One response to “La importància de l’estil

  1. Jo de traduccions no en faig però com a periodista i correctora recomano molt, a banda d’alguns que ja heu citat vosaltres, el ‘Manual de redacció i estil’ que l’Eusebi Coromina va fer per El 9 Nou/El 9 TV. A banda de tenir una estructura molt clara i unes explicacions concretes i entenedores té un glossari / diccionari d’errors i dubtes ampli i útil.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s